Fundacja Lux Veritatis wystąpiła o 416 tys. zł na akcję informacyjną nt. przeciwdziałania przestępczości, a Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o niecałe 200 tys. zł na akcję "Masz jedno życie, stop dopalaczom" - poinformował wiceszef MS Michał Wójcik.

W trakcie środowych obrad Sejmu Cezary Tomczyk (PO) w ramach pytań poselskich powiedział, że "mamy do czynienia z niewątpliwym skandalem", ponieważ - jak stwierdził - Ministerstwo Sprawiedliwości i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przeznaczyli kolejne miliony złotych na fundacje ojca Tadeusza Rydzyka i na jego szkołę w Toruniu.

Poseł PO powiedział, że pieniądze do Rydzyka trafią z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym wprost z resortu sprawiedliwości. Tomczyk stwierdził, że chyba już każde ministerstwo przeznaczyło pieniądze dla ojca Rydzyka. "Z budżetu państwa w ciągu ostatnich trzech lat na podmioty związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem wpłynęło ponad 165 mln zł, a teraz kolejne miliony złotych za zgodą Patryka Jakiego i ministra Zbigniewa Ziobry trafiają na konta ojca Tadeusza Rydzyka" - mówił Tomczyk.

Wójcik odpowiadając posłowi PO, powiedział, że "emocje przedwyborcze udzieliły się" posłowi PO. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o Fundację Lux Veritatis, to w tym roku środki nie zostały jeszcze przeznaczone z Funduszu Sprawiedliwości.

"Natomiast Fundacja Lux Veritatis wystąpiła o dotację w konkursie piątym - +Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości+ w obszarze akcji informacyjnej na kwotę 416 tys. 600 zł, chodzi o akcję informacyjną +Bądźmy bezpieczni+. Natomiast Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej na akcję +Masz jedno życie, stop dopalaczom+ na kwotę 195 tys. 955 zł" - wyjaśnił Wójcik. Podkreślił, że chodzi o akcje informacyjne, o charakterze prewencyjnym.

Wójcik dodał, że w konkursie oprócz Fundację Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dotację otrzymało ok. 30 innych podmiotów, a łączna kwota środków przeznczonych w tym konkursie wyniosła 10 mln zł, natomiast aplikacje zostały złożone na kwotę 6 mln 300 tys. zł.

"Wszystkie podmioty, które spełniły warunki formalne i merytoryczne otrzymały dotacje" - podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

Dodał, że w ramach dotychczasowych konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości Fundację Lux Veritatis otrzymało dotację na akcje informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na kwoty 180 tys. 800 zł oraz 460 tys. 400 zł. Natomiast Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w ramach projektu "Wpływ mediów na wychodzenie z przestępczości" otrzymała 145 tys. 785 zł. "W 2017 roku chodziło tylko o te trzy dotacje na akcje informacyjne" - podkreślił Wójcik.

Zwracał uwagę, że przy rozdzielaniu środków z Funduszu sprawiedliwości poszczególnym organizacjom ocen dokonuje każdorazowo komisja powoływana przez ministra sprawiedliwości i w jej skład nie wchodzą politycy, tylko urzędnicy, którzy na co dzień zajmują się m.in. pomocą ofiarom przestępstw.

Podkreślił, że w ramach Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym w ramach dwóch konkursów przekazano NGO'som ponad 25 mln zł. "Kwota, która otrzymała Fundacja Lux Veritatis (...) stanowi nie więcej niż jeden procent kwoty, która została przekazana na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwom w ramach tych konkursów" - powiedział Wójcik.