To podlegający wiceministrowi Michałowi Wosiowi zespół ocenia poszczególne wnioski i rozstrzyga. Nie znam trybu, w jakim to się dokładnie odbywa - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o fundację Lux Veritatis, która miała być dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwości.

Prezesem fundacji Lux Veritatis jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Jak czytamy na stronie instytucji, jej działalność statutowa "wspiera Kościół Katolicki w głoszeniu Dobrej Nowiny", w tym w szczególności przez propagowanie zasad moralnych opartych na dekalogu w środkach społecznej komunikacji, krzewienie w społeczeństwie kultury polskiej związanej z chrześcijaństwem oraz integrowanie środowisk naukowych, twórczych i dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich.

Fundacja miała być dofinansowana przez podległy szefowi MS Fundusz Sprawiedliwości kwotą ok. 600 tys. złotych. Ziobro został zapytany na sobotniej konferencji prasowej o zadania fundacji i o to, czy takie dofinansowanie nie jest faworyzowaniem.

Minister wskazał, że "w tej sprawie do dyspozycji będzie wiceminister Woś", ponieważ to on zajmuje się nadzorem nad Funduszem Sprawiedliwości i zna szczegóły sprawy. Jak mówił, to podlegający Wosiowi zespół "ocenia poszczególne wnioski i rozstrzyga. Nie znam trybu, w jakim to się dokładnie w szczegółach odbywa".

"Mogę tylko powiedzieć, że wiadomo mi, że taki fundusz rzeczywiście działa, że kilkadziesiąt organizacji dostało już kilkadziesiąt milionów złotych na przestrzeni ostatnich miesięcy" - mówił Ziobro.

Minister przypomniał też, że miał okazję przeznaczyć z tego funduszu 10 mln złotych na sprzęt służący ratowaniu życia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak mówił, to program pilotażowy, który chciałby rozszerzyć na wszystkie województwa.

Wsparcie małopolskich OSP minister zapowiedział w czwartek w Krakowie. Oznajmił wtedy, że 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości za pośrednictwem samorządów zostanie przeznaczone na zakup dla strażaków: 640 specjalistycznych toreb medycznych, 210 defibrylatorów, narzędzia hydrauliczne do rozcinania samochodów oraz 13 samochodów ratowniczo-technicznych.

Fundusz Sprawiedliwości (wcześniej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) jest zasilany z nawiązek zasądzanych od sprawców przestępstw. Fundusz dysponuje kwotą ok. 270 mln zł.

Zgromadzone środki są przeznaczone m.in. na wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne dla ofiar przestępstw. Do tej pory zadania te były w konkursach zlecane głównie organizacjom pozarządowym. Od września wprowadzono zmiany: środki mogą być przeznaczane także na przeciwdziałanie przestępczości, a pomoc z funduszu może być przekazywana także na rzecz instytucji publicznych.