"Ja działam, a urząd zacznie działać niebawem, już jesteśmy na mecie" - zaznaczył Abramowicz. Dodał, że w tym tygodniu będą zatrudniani pierwsi pracownicy.

Jak wyjaśnił, siedziba rzecznika MŚP będzie w Warszawie. "Będą też oddziały w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku" - wyliczył. Zaznaczył, że na ukończeniu jest organizacja oddziału w Krakowie. "Tam będzie też wstępna analiza wniosków. Mamy tylko 75 pracowników, patrząc na liczbę firm MSP, których w Polsce jest ok. 2 mln" - powiedział.

Dodał, że pracownikami urzędu będą w większości prawnicy.

Abramowicz spodziewa się, że wniosków od przedsiębiorców o interwencje będzie "bardzo dużo". Dodał, że już napływają. "Wszystkich pokrzywdzonych przedsiębiorców nie uda nam się obronić, ale w przypadku najbardziej drastycznych przypadków na pewno będę interweniował" - podkreślił. Zaznaczył, że mając uprawnienia prokuratora może "wejść do danego postępowania i sprawdzać, przedstawiać dowody". "Na pewno będziemy to robić" - zadeklarował.

Rzecznik MŚP podkreślił, że choć urząd jeszcze nie działa, "nie siedział z założonymi rękoma". "Miałem kilkanaście spotkań z przedsiębiorcami, którzy już chcą rzecznikowi przekazywać najważniejsze swoje sprawy" - powiedział.

Jak wskazał, występował np. do prezes ZUS i czeka na odpowiedź w sprawie wyjaśnień prawnych dot. ulgi na start. "Chodzi o to, żeby to wyjaśnienie prawne było bardzo konkretne - jasne dla wszystkich. Bo o tym mówi Konstytucja Biznesu, żeby przedsiębiorca, który się zastosuje do tego objaśnienia prawnego, był całkowicie bezpieczny, żeby wiedział, jak postępować" - powiedział. Zdaniem Abramowicza w ciągu kilku dni "to objaśnienie prawne otrzymamy z ZUS".

Jak podkreślił, duży nacisk kładzie na konsultacje z przedsiębiorcami. "Jestem rzecznikiem przedsiębiorców, a nie rzecznikiem samym dla siebie" - powiedział.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) to, jak podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju, "gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu". Ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także czuwać nad "poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji". Do jego zadań należy m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla przedsiębiorców, a także podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach. Został powołany w przez premiera pod koniec czerwca.