"Taktyczne wycofanie się na wcześniej zaplanowane pozycje, które nie rozwiązuje strategicznych problemów systemu emerytalnego" - tak komentują "Wiedomosti" stanowisko przedstawione w środę przez Putina. Rosyjski prezydent zwrócił się do obywateli w specjalnym transmitowanym na żywo przez telewizję wystąpieniu, by uzasadnić planowane w Rosji podniesienie wieku emerytalnego.

"Obiecane (przez Putina) złagodzenie ustawy (o wieku emerytalnym) nie rozwiązuje kluczowego problemu systemu emerytalnego. Nie daje gwarancji jego samowystarczalności, nie tworzy mechanizmu finansowania, który by nie wymagał stałej i znaczącej polityki dotacji z zewnątrz" - piszą "Wiedomosti". Dziennik gospodarczy wypomina szefowi państwa, że nie wspomniał o osobach prowadzących własną działalność gospodarczą, których liczba w Rosji rośnie. Jako głównego adresata prezydenckich propozycji dziennik określa osoby, które obecnie zbliżają się do emerytury. "Słowa Putina raczej nie mogą uspokoić i natchnąć nadzieją młodszych pokoleń" - ocenia dziennik.

Putin zapowiedział w środę szereg ulg dla przyszłych emerytów. Niemniej potwierdził, że wiek emerytalny w Rosji wzrośnie z obecnych 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Rząd Rosji proponował, by w ciągu najbliższych kilkunastu lat stopniowo podnosić te progi, aż docelowo sięgną one 63 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Putin obiecał korektę tych planów - kobiety mają przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat.

Jak zauważają "Wiedomosti", właśnie kobiety stanowią większość emerytów w Rosji. Na 1000 mężczyzn w wieku od 60 do 64 lat przypada 1412 kobiet, a w przedziale wiekowym od 65 do 69 lat na 1000 mężczyzn przypada 1599 kobiet.

"Wiedomosti" zaznaczają, że szef państwa nie wspomniał w wystąpieniu o funkcjonariuszach służb bezpieczeństwa i o wojskowych. Gazeta zauważa, że wysokie emerytury będą przysługiwać "wszystkim mundurowym, a nie tylko tym, którzy bezpośrednio, w terenie, chronią kraj i obywateli", i będą je oni otrzymywać wcześniej, niż wszyscy pozostali obywatele. "Również biurokraci utrzymają wyższe emerytury, mimo że sami proponowali zmniejszenie ich wysokości" - dodaje gazeta. Zarzuca Putinowi, że "lojalność aparatu państwowego i służb siłowych" okazała się ważniejsza, niż "oczywisty efekt pozytywny", jakim byłoby zniesienie przywilejów tych grup.

"Ogłoszone działania tylko złagodzą cios. Wygląda na to, że merytoryczna reforma, która mogłaby uzdrowić system emerytalny i zmniejszyć niepewność dla młodzieży i średnich pokoleń, została znowu odłożona" - pisze dziennik. Zdaniem "Wiedomosti" "w ogólnych zarysach system emerytalny pozostał taki jak wcześniej", a prezydent Putin "nie uznał za stosowne, by nawet w sposób najogólniejszy powiedzieć, że i nad tymi kwestiami należy pomyśleć".

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)