Członkowie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" złożyli w czwartek kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku oraz na historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej dla upamiętnienia 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Władze "S" uczciły rocznicę Sierpnia’80 przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad Komisji Krajowej "S".

"Rocznica Sierpnia’80 to dla nas i historia, ale też i realny przekaz. Zawsze to powtarzam, że największym podziękowaniem dla tych wszystkich, bezimiennych bohaterów 1980 roku, ale także 1988 r. – bo mamy przecież okrągłą rocznicę tych strajków (maj i sierpień 1988 r. - PAP) – jest realizacja ich testamentu. A realizacja ich testamentu, to spełnienie tych 21 spisanych postulatów” – powiedział PAP przewodniczący "S" Piotr Duda.

Zdaniem szefa "S", najważniejszy z postulatów sprzed 38 lat dotyczący wolnych, niezależnych i samorządnych związków zawodowych "jest dziś w pewnym momentach zachwiany". "Bo wiemy doskonale o tym, że ruch związkowy w naszym kraju nie ma się za dobrze. Ale jak podkreślam: staramy się tak namacalnie dziękować im za ten 1980 r." – dodał.

Latem 1980 roku w Polsce doszło do strajków będących reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin. W połowie sierpnia zaczęły się strajki na Wybrzeżu. Największy - zorganizowany przez Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża - rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący żądali m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, podwyżek płac, wybudowania pomnika ofiar Grudnia 1970 r. Z czasem do strajkujących w stoczni zaczęły dołączać delegacje strajkujących zakładów pracy z innych miast.

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące strajki 1980 roku na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. Następnego dnia w Gdańsku przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie.

Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Strajkujący wywalczyli też m.in. na prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 oraz ograniczenie cenzury.(PAP)

autor: Robert Pietrzak