"PSL jest jedynym ugrupowaniem, które od początku stawia na politykę senioralną. Senior – osoba w dostojnym wieku - jest w centrum naszego zainteresowania. Gdy w Polsce trwa wojna billboardowa pomiędzy PO a PiS, my zajmujemy się sprawami najważniejszymi, sprawami milionów naszych rodaków, bo seniorzy za chwilę stanowić będą 10-milionową grupę w Polsce" – podkreślił lider PSL w czasie konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz mówił o działaniach PSL - z okresu współrządzenia krajem - na rzecz najstarszych obywateli; w tym kontekście wymienił m.in. tworzenie domów dziennego pobytu Senior-Wigor, program wsparcia aktywności społecznej osób starszych, rady seniorów oraz strategię polityki senioralnej.

"Niestety, w obecnym rządzie te koncepcje nie są rozwijane, nie ma konkretnych propozycji dla seniorów, m.in. waloryzacje kwotowe emerytur są obecnie bardzo niskie" – dodał.

Prezes PSL poinformował, że jego partia idzie do wyborów z konkretnym planem dla osób w starszym wieku, a jego podstawowym punktem jest projekt obywatelski "Emerytura bez podatków i bez składek".

"To nie jest rekompensata, to się po prostu należy seniorom. Seniorzy swoje podatki już zapłacili – przez 40, 50 lat pracy. Obecnie należy im się godna emerytura, a nie będzie ona godna bez zwolnienia z podatku i składek wszystkich ubezpieczonych czy to w KRUS, czy w ZUS" – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował, pod projektem zebrano już ponad 50 tys. podpisów i ma on być złożony w październiku.

PSL stawia też na objęcie seniorów teleopieką medyczną oraz budowę w każdej gminie przynajmniej jednego domu dziennego pobytu, zapewniającego podopiecznym transport, ciepły posiłek, rehabilitację i opiekę.

"Rząd nie wpisał do sieci szpitali oddziałów geriatrycznych. Geriatria w Polsce się nie rozwija, nie ma tzw. szybkiej ścieżki. Szpitale podlegające urzędom marszałkowskim, w których PSL będzie miało szansę współrządzić, będą tworzyć specjalne oddziały geriatryczne i poradnie – co nie będzie łatwe, bo w kraju jest tylko 300 lekarzy tej specjalności. (…) Obecnie to samorząd przejął rolę inicjatora i twórcy polityki senioralnej; rząd abdykował z jej tworzenia" – mówił prezes PSL.

PSL będzie również dążyć do wprowadzenia karty seniora, uprawniającej do zniżek opłat m.in. za komunikację i wstęp do obiektów kultury, ale też do tzw. obiadu za piątkę, czyli do zakupu dofinansowanego, taniego posiłku w barze mlecznym dostępnego dla osób w podeszłym wieku, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że przy trwającej obecnie wojnie obozów politycznych "ginie gdzieś człowiek i jego najważniejsze problemy oraz potrzeby".

"Rząd wyzyskał seniorów i ich odrzucił; podobnie jak wyzyskał i odrzucił wieś – bo bardzo dużo seniorów zagłosowało na PiS. A rząd o nich zapomniał – waloryzacja w ubiegłym roku była najniższa od wielu lat, nie ma obiecanego 500 plus dla seniorów, nie ma polityki senioralnej" – powiedział.

Lider ludowców dodał też, że PSL cieszy się ze wsparcia w wychowywaniu dzieci, jakim jest 500 plus i nigdy go nie zlikwiduje, jednak teraz rząd powinien pomyśleć o seniorach, czego wyrazem byłoby wprowadzenie emerytury bez podatku.

Odbywające się w sobotę w Skierniewicach Wojewódzkie Dni Seniora to pierwsza z pięciu imprez organizowanych przez samorząd woj. łódzkiego, które mają na celu integrację starszych mieszkańców regionu oraz rozpropagowanie w ich środowisku oferty skierowanej do tej grupy społecznej, obejmującej zarówno usługi opiekuńcze, jak i propozycje aktywnego spędzania czasu. Kolejne Senioralia odbędą się za tydzień w Piotrkowie Trybunalskim, a potem w Sieradzu i Zgierzu.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska