Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) w sierpniu wzrosło do 44 proc. z 40 proc. w lipcu, a poparcie dla Platformy Obywatelskiej wzrosło do 19 proc. z 16 proc. - wynika z badania CBOS.

Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach:

2015 2017 2018
Wyniki wyborów VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Prawo i Sprawiedliwość 37,6 42 44 47 45 41 44 43 44 46 40 43 40 44
Platforma Obywatelska RP 24,1 20 19 16 17 18 15 17 14 16 19 17 16 19
Kukiz’15 8,8 8 8 8 8 7 5 7 6 5 10 8 8 7
Nowoczesna 7,6 6 6 6 5 11 6 5 6 4 4 5 5 3
Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,55* 4 3 2 3 3 4 4 5 6 6 4 7 4
PSL 5,13 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 4 3 5

* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (339) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.