Wydatki Kancelarii Sejmu w 2019 r. wzrosną "tylko o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym"; ma to związek z rozpoczęciem nowej kadencji oraz inwestycjami o charakterze informatycznym i majątkowym - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Sejmu (CIS).

"W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji w jednym z dzienników, opisującej ogólne założenia przyszłorocznego budżetu Kancelarii Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że zaplanowane na 2019 r. wydatki pozostają na poziomie zbliżonym do roku bieżącego" - przekazało CIS w komunikacie.

Wskazano, że wzrost wydatków w przyszłym roku wzrośnie "tylko o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym". Większe koszty funkcjonowania Kancelarii Sejmu wiążą się - jak tłumaczy CIS - z przypadającymi jesienią 2019 roku wyborami parlamentarnym i - co za tym idzie - zakończeniem obecnej i rozpoczęciem kolejnej kadencji Sejmu.

CIS zwraca uwagę, że w 2019 roku Kancelaria Sejmu ma też zaplanowane wydatki "o charakterze informatycznym", a w trakcie realizacji są inwestycje "o charakterze majątkowym" - wśród nich CIS wymienia budowę nowego budynku komisji sejmowych. "Na przyszły rok planowane są wydatki związane m.in. z przebudową, rozbudową i wyposażeniem budynku Kancelarii przy ul. Ludnej. Planujemy ponadto m.in. budowę instalacji i wentylacji w jednym z zabytkowych budynków Sejmu, w którym odbywają się posiedzenia komisji sejmowych (tzw. budynek G)" - czytamy. Według CIS inwestycja ta jest "oczekiwana i bardzo potrzebna".

Według wtorkowego "Faktu" przyszłoroczny budżet Kancelarii Sejmu wyniesie 585,5 mln zł i będzie większy od obecnego o ok. 21 mln zł. Powołując się na plan sejmowego budżetu gazeta przytacza listę "najbardziej pokaźnych" wydatków zaplanowanych na 2019 r. Wśród nich wymieniono m.in. przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Ludnej 4A (18,8 mln zł), podróże posłów (10,1 mln zł), wymianę ogrodzenia od strony al. Na Skarpie i parku Rydza-Śmigłego (6 mln zł) oraz zakup nowych tabletów (3 mln zł). "Fakt" wyliczył też, że w związku z wyborami parlamentarnymi, 32,7 mln zł będzie zarezerwowane "na pożegnanie odchodzących posłów i powitanie nowych".

CIS przypomina, że budżet Kancelarii Sejmu stanowi część budżetu państwa. "Oznacza to, że obecna wstępna propozycja wydatków na poziomie ok. 585,5 mln zł stanie się wiążąca wówczas, gdy do Sejmu zostanie wniesiony projekt ustawy budżetowej i przejdzie on całą ścieżkę legislacyjną, zakończoną podpisem Prezydenta oraz ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw" - czytamy w informacji CIS.