15 sierpnia będzie wręczonych kilkanaście nominacji generalskich, głównie oficerów liniowych - powiedział w piątek w Radiu Warszawa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że decyzje personalne zapadły w ścisłej współpracy z MON.
Reklama

Soloch podkreślił, że nominacje generalskie wręczone 15 sierpnia będą także związane "z przekształcaniem sztabu generalnego w związku z reformą systemu kierowania i dowodzenia".

Szef BBN pytany o współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej ocenił, że układa się ona płynnie i w dobrym tempie. "Świadczy o tym przygotowanie projektu ustawy o systemie kierowania i dowodzenia, który przeszedł przez Komitet (Stały) Rady Ministrów i mamy nadzieję, że będzie uchwalony we wrześniu" - powiedział Soloch.

"Projekt powstał w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony (Narodowej) a ośrodkiem prezydenckim, jak również decyzje personalne związane z nominacjami generalskimi. Jest dobre tempo i ścisła współpraca" - podkreślił szef BBN.

Projekt ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi zakłada zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego i przywrócenia mu kompetencji dowódczych.Według projektu Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej; szefowi SGWP podlegają dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania, kiedy także one zostaną podporządkowane szefowi Sztabu.

Projekt został przygotowany przez MON i BBN. Współpracę między ośrodkiem prezydenckim i resortem obrony podkreślali prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak, informując 30 maja o przygotowaniu projektu.

Określany jako "mały SKiD" projekt nowelizacji ustaw o urzędzie ministra obrony i o powszechnym obowiązku obrony RP to pierwszy etap zmian struktury dowódczej; nie nakreśla ostatecznej wersji systemu kierowania i dowodzenia. W dalszej perspektywie zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, które zlikwidowała reforma wprowadzona w 2014 r.

Funkcje dowódców rodzajów sił zbrojnych przejęli dwaj dowódcy - generalny i operacyjny, poszczególne rodzaje sił zbrojnych są reprezentowane przez inspektoraty w połączonym Dowództwie Generalnym RSZ. Z początkiem 2017 r. utworzono Dowództwo WOT, równorzędne Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwu Operacyjnemu RSZ. Po reformie z 2014 r. Sztab Generalny stał się naczelnym organem planowania – lecz nie dowodzenia – siłami zbrojnymi.

Zmiana wprowadzonej wtedy struktury z dwoma głównymi dowództwami oraz Sztabem Generalnym jako organem planistycznym była jedną z pierwszych zapowiedzi Antoniego Macierewicza po objęciu przezeń stanowiska szefa MON w 2015 r. Ośrodek prezydencki zgadzał się z MON w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, różnice dotyczyły natomiast prerogatyw prezydenta i samej struktury dowódczej.

Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r. W styczniu br., po objęciu MON przez Błaszczaka, ośrodek prezydencki i resort obrony zadeklarowały szybkie przedstawienie propozycji zmian.