Nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego, zakłada nowelizacja ustawy, którą bez poprawek przyjął w piątek Senat.

Za nowelizacją ustawy głosowało 62 senatorów, 26 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Sejm uchwalił ją na początku lipca. Zaproponowano w niej, by FRD mógł lokować pieniądze uzyskane z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela Funduszu - obligacji Krajowego Funduszu Drogowego - na takich samych zasadach jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe. Rząd zwrócił uwagę, że przyjęcie proponowanych przepisów umożliwi inwestowanie tych pieniędzy w długoterminowe obligacje skarbowe.

Według stanu na styczeń 2018 r., FRD zarządza aktywami w kwocie: 25,3 mld zł (środki bilansowe) i 11,7 mld zł (środki pozabilansowe). Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze stanowią papiery skarbowe (ok. 74 proc.), które dają średnią dochodowość roczną 3,15 proc. Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 8,8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD.

Fundusz Rezerwy Demograficznej gromadzi pieniądze na wypłatę emerytur na wypadek, gdy na skutek zmian demograficznych nie będzie dostatecznych środków budżetowych na ten cel.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski