Jak mówił, koncern koncentruje się na zadaniach strategicznych, niezbędnych dla rozwoju spółki. Dodał, że ma to KGHM umożliwić dalsze funkcjonowanie w regionie przez kolejne dekady.

"Zarząd KGHM konsekwentnie realizuje kolejne krajowe projekty inwestycyjne spółki na poziomie ponad 11 miliardów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat" - zaznaczył Rafał Pawełczak.

Prezes poinformował, że podstawowym zadaniem firmy jest zapewnienie ciągłości produkcji oraz stabilny jej rozwój. "Kontynuujemy prace w obszarze Głogów Głęboki – Przemysłowy, gdzie stopniowo rozwijamy eksploatację, schodząc poniżej 1200 m. Prowadzimy prace w zakresie poszukiwania i rozpoznania ekonomicznej mineralizacji miedziowej na obszarach Retków Ścinawa i Głogów, w celu zwiększenia bazy zasobowej w regionie" - podał Pawełczak.

Reklama

Jak zaznaczył, w planie budżetowym koncern uwzględnił również środki na wykonanie prac geologicznych w obszarze Kulów oraz Bytom Odrzański, w przypadku uzyskania przez spółkę koncesji.

"Aktywa zagraniczne pozostają pod pełną kontrolą zarządu KGHM" - zaznaczył prezes, wiceprezes ds. rozwoju KGHM. "Planujemy restrukturyzację portfela kopalni i projektów w Ameryce Północnej. Skupiamy się na zasobach, które już posiadamy, podnosząc produktywność i efektywność naszych aktywów. Dążymy do uniezależnienia finansowego kopalni od wsparcia ze strony właścicieli" – podkreślił szef miedziowego koncernu.

Jego zdaniem proces inwestycyjny KGHM jest niezagrożony. "Stawiamy na innowacyjne rozwiązania technologiczne, które służą utrzymaniu pozycji lidera w produkcji miedzi i srebra zarówno w Europie, jak i na świecie" – podkreślił Pawełczak.

We wtorek akcjonariusze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA zdecydowali o przerwaniu obrad do 6 lipca. Wniosek o przerwanie obrad złożył przedstawiciel Ministerstwa Energii, które sprawuje nadzór nad KGHM.

Przed ogłoszeniem przerwy akcjonariusze obecni na ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęli uchwały o wprowadzeniu zmiany w statucie miedziowej spółki, o co wnioskował Skarb Państwa. „Zmiany w statucie mają na celu optymalizację procesu wyboru członka zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez radę nadzorczą” - powiedział dziennikarzom Marcin Rupiński z Ministerstwa Energii.

W piątek rada nadzorcza KGHM powołała prezesa i nowych wiceprezesów miedziowej spółki. Prezesem KGHM został dotychczasowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński; wiceprezesami natomiast zostali Katarzyna Kreczmańska–Gigol (ds. finansowych) oraz Radosław Stach (ds. produkcji).

Nowy zarząd powołano z dniem zakończenia walnego zgromadzenia KGHM zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na okres trzech lat. Przerwa w obradach oznacza, że nowy zarząd obejmie funkcje najwcześniej 6 lipca.