W 2017 roku w Niemczech zarejestrowano 74 070 przypadków przestępczości gospodarczej, podczas gdy rok wcześniej było ich 57 546, co oznacza wzrost o 28,7 proc. - głosi opublikowany we wtorek raport Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

Dodaje, że jest to znacznie więcej niż średnia dla ubiegłych pięciu lat, która wynosi 65 484 przypadki.

Przestępstwa gospodarcze stanowiły tylko 1,3 proc. wszystkich znanych policji ubiegłorocznych czynów karalnych, a w roku 2016 było to 0,9 proc. W przeciwieństwie do tego kwota wyrządzonych nimi szkód sięga około połowy całości strat spowodowanych przez wykrytą działalność kryminalną - zaznacza raport. Kwota ta zwiększyła się z 2,97 mld euro w 2016 roku do 3,74 mld euro rok później, czyli o 25,9 proc.

"Efektem niskich stóp procentowych i postępów cyfryzacji jest pojawianie się nowych form oszukiwania inwestorów. Oszustwa w obrocie opcjami binarnymi świadczą o szybkiej reakcji sprawców na rynkową ofertę nowych produktów finansowych, obiecujących wysoką stopę dochodu" - wskazuje BKA.

"Poza materialnymi stratami dla inwestorów bądź przedsiębiorstw szkody niematerialne są czynnikami, znacznie zwiększającymi łączny szkodliwy potencjał przestępczości gospodarczej. Skutkami nie dającymi się sprecyzować w kategoriach liczbowych mogą być na przykład osłabienie zdolności konkurencyjnej i straty wizerunkowe całych gałęzi gospodarki" - czytamy w raporcie.