Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w środę kandydatury Macieja Ziętary na stanowisko ambasadora RP w Meksyku oraz kraju dodatkowej akredytacji Kostaryce, a także Krzysztofa Strzałki na stanowisko ambasadora RP w Słowacji.

Przedstawiając koncepcję pracy Ziętara mówił, że priorytetami jego misji będzie: utrzymanie relacji politycznych na wysokim poziomie zgodnie z deklaracją prezydentów RP i Meksyku z 2017 r., wspieranie przedsiębiorców i poszukiwanie nisz gospodarczych i eksportowych dla polskich firm, wzmocnienie polskiego wizerunku oraz integracja środowisk polonijnych.

Ziętara zaznaczył, że Meksyk to państwo o ogromnym potencjale gospodarczym - 15 gospodarka świata, a jeśli mierzy ją parytetem siły nabywczej - 11.

Przypomniał, że w kwietniu 2017 prezydent Andrzej Duda jako pierzy w historii prezydent RP złożył wizytę w Meksyku; podpisana został wtedy deklaracja dotyczącą partnerstwa strategicznego oraz 11 porozumień sektorowych.

Reklama

Ziętara mówił, że jego priorytetem skonstruowanie konkretnych projektów w oparciu o podpisane porozumienia, utrzymywanie regularnych kontaktów na szczeblu podsekretarzy stanu oraz doprowadzenie do wizyty prezydenta Meksyku w Polsce i podniesienie relacji z Meksykiem do partnerstw strategicznego. Zaznaczył, że chce też rozwijać współpracę policyjną obu państw.

Ziętara wskazywał, że Meksyk jest głównym odbiorcą polskiego eksportu w Ameryce Łacińskiej. W 2017 obroty handlowe wyniosły ponad 1,3 mld dolarów, przy czym - zaznaczył - odnotowany deficyt w tych obrotach to 3 mln dolarów, czyli "symboliczny przy tej skali obrotów".

Reklama

Polskie firmy do tej pory zainwestowały w Meksyku ok. 20 mln dolarów m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, turystycznym i meblarskim. Natomiast meksykańskie przedsiębiorstwa zainwestowały ok. 90 mln dolarów głównie w sektorze produkcji cementu oraz motoryzacyjnym.

Ziętara zapowiedział, że wyzwaniem będzie natomiast zniesienie barier pozataryfowych istniejących w handlu dwustronnym, dotyczących m.in. eksportu polskiej wieprzowiny i kauczuku syntetycznego. Dodał, że istotną rzeczą są negocjacje między UE a Meksykiem Zmodernizowanej Umowy Globalnej. "Jeżeli umowa zostanie podpisana i wejdzie w życie otworzy to zupełnie nowe możliwości dla polskiego eksportu ponieważ zostaną zniesiona cła na 90 proc, produktów we wzajemnych obrotach między UE a Meksykiem" - powiedział Ziętara.

Kandydat zaznaczył, że jeżeli chodzi o współpracę z Kostaryką to zamierza promować polskie firmy z branży tzw. zielonych technologii, ponieważ - jak mówił - Kostaryka to kraj zaawansowany, jeśli chodzi o branże energii odnawialnej.

Ziętara zapowiedział, że chce też popularyzować wiedzę na temat roli Polski i Polaków w II wojnie światowej oraz o twórczości polskich artystów, którzy na stałe wpisali się w kulturę meksykańską.

Zaznaczył, że będzie też kontynuował dialog ze społecznością żydowską. "Koncentrować się będę na takich kwestiach jak: dziedzictwo polskich Żydów, czy polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" - mówił kandydat. Zaznaczył, że istotnym zadaniem będzie też reaktywacja katedry kultury polskiej na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku.

Zapowiedział też działania na rzecz integracji środowisk polonijnych w Meksyku. "Polonia w Meksyku to grupa 3 tys. Polaków pierwszego pokolenia i 15-tysięczna grupa potomków Polaków - głównie polskich Żydów" - powiedział.

Krzysztof Strzałka zaznaczył, że Słowacja jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski, sojusznikiem i partnerem w NATO i UE oraz w Grupie Wyszehradzkiej.

Przedstawiając swoją koncepcję pracy na stanowisku ambasadora Strzałka wskazał na "znaczące wzmocnienie kontaktów dwustronnych", zbliżenie stanowisk w takich kwestiach jak wieloletnie ramy finansowe UE, unijna Polityka Spójności, kwestie dotyczące imigracji oraz relacji z Rosją i UE

Jak mówił, chce też doprowadzić do wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, w tym współpracy przemysłów zbrojeniowych, współpracy wojskowej oraz chce Słowaków "wyczulać na obecność NATO na wschodniej flance". "Tutaj Słowacja często prezentuje nieco inną wrażliwość" - mówił.

Strzałka zapowiedział też działania na rzecz znaczącej poprawy infrastruktury połączeń transportowych i energetycznych, w tym również działania na rzecz sfinalizowania budowy łącznika gazowego. Jak mówił, będzie też dążył do lepszego wykorzystania polskich portów lotniczych i morskich przez słowackich przewoźników.

Jak mówił, będzie też zabiegał o utrzymanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Słowacji, o wzmocnienie współpracy szkół wyższych i instytutów badawczych. Jak mówił, zamierza też wspierać współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Kandydat na ambasadora W Bratysławie zapowiedział też działania na rzecz doprowadzenia do otwarcia nowego konsulatu honorowego w Słowacji.

Obie kandydatury rekomendował komisji podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister zaznaczył, że Maciej Ziętara jest zawodowym dyplomatą, obecnie jest radcą ministra w Departamencie Ameryki. Od 2002 r. jest urzędnikiem służby cywilnej. Maciej Ziętara urodził się w Kielcach, z wykształcenia jest iberystą, w 1994 r. ukończył neofilologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995-97 studiował na Narodowym Autonomicznym Uniwersytecie Meksyku, uzyskując tytuł magistra latynoamerykanistyki ze specjalizacją w zakresie historii Meksyku.

Przed rozpoczęcie pracy w MSZ zajmował się tłumaczeniem literatury i krytyką literacką. Opublikował m.in. przekłady emigracyjnych pisarzy kubańskich, pisał też m.in. o twórczości Jorge Luisa Borgesa i Octavio Paza.

Ziętara pracował w Departamencie Ameryki MSZ oraz na placówkach w Chile i w Kolumbii. Maciej Ziętara biegle włada hiszpańskim, angielskim i francuskim.

Krzysztof Strzałka to zawodowy dyplomata z 18-letnim stażem pracy w MSZ; od 12 lat jest urzędnikiem mianowanym w Służbie Cywilnej. Był m.in. I sekretarzem w wydziale politycznym ambasady RP w Rzymie (2000-2005), radcą w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej a następnie w Departamencie Europy.

W latach 2008-2012 był konsulem generalnym w Mediolanie. Po powrocie do kraju był I radcą w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami Zagranicą. Od 2013 r. pracuje w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Od kwietnia 2016 r. do chwili obecnej jest radcą ministrem, zastępcą dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Strzałka jest z wykształcenia historykiem i politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym obronił doktorat z nauk politycznych i z którym związany jest naukowo do chwili obecnej. Obecnie finalizuje habilitację z zakresu dyplomacji współczesnej. zna bardzo dobrze język angielski oraz włoski, w stopniu podstawowym - rosyjski i francuski oraz - jak mówił Wawrzyk - intensywnie uczy się słowackiego.