Ministerstwo spraw wewnętrznych Włoch wydało we wtorek polecenie wzmocnienia ochrony siedzib instytucji państwowych oraz innych gmachów o ważnym znaczeniu z powodu zapowiadanych protestów dotyczących sytuacji politycznej w kraju.

Do pokojowych manifestacji nawołuje między innymi lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio apelując do zwolenników tego ugrupowania o "mobilizację" i przybycie do Rzymu w sobotę, gdy obchodzone będzie Święto Republiki. Apel ma związek z fiaskiem próby powołania rządu ruchu i prawicowej Ligi po tym, jak prezydent Sergio Mattarella nie zgodził się na mianowanie ministrem finansów przeciwnika euro.

W przytoczonym przez media okólniku Departament ds. Bezpieczeństwa Publicznego zalecił lokalnym komendom policji i władzom wzmocnienie ochrony budynków instytucjonalnych w stolicy i innych miastach. Dotyczyć to ma gmachów instytucji państwowych i finansowych, a także przedstawicielstw UE - podała agencja ANSA powołując się na źródła w MSW.

W nocie wyjaśniono zaś, że celem tych kroków ma być niedopuszczenie do akcji protestacyjnych grup i jednostek należących do "radykalnych środowisk".

Zauważa się, że w nocie tej znajduje się wyraźne odniesienie do grup ekstremistów i anarchistów, a nie do manifestacji Ruchu czy Ligi. Istnieje jednak obawa, że przedstawiciele radykalnych grup mogą spróbować przeniknąć do już zapowiedzianych manifestacji ugrupowań parlamentarnych lub zakłócić przebieg parady w centrum Rzymu z okazji Święta Republiki.