Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w nocy z poniedziałku na wtorek pozytywnie zaopiniowała poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 22 posłów, nikt nie był przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu. Małgorzata Kochan poinformowała, że posłowie PO wstrzymali się od głosu, ponieważ w ich ocenie projekt jest niezgodny z konstytucją i regulaminem Sejmu. Jak wskazała, chodzi o brak dołączonej do projektu oceny finansowych skutków regulacji.

Według autorów projektu ma on gwarantować niepełnosprawnym około 520 zł miesięcznie oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację.

Projekt zakłada wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Reklama

W projekcie zaproponowano m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych mogłaby również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Projekt ustawy przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.