Sejmowa podkomisja ds. osób niepełnosprawnych przerwała do połowy maja procedowanie projektu ustawy N, przewidującego, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne.

Wniosek o przerwanie prac do czasu, kiedy premier Mateusz Morawiecki - w połowie maja - przedstawi systemowe zmiany dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zgłosiła Bernadeta Krynicka (PiS). Posłanka Prawa i Sprawiedliwości podnosiła ponadto, że projekt ma wiele wad legislacyjnych, co także przemawia za przesunięciem prac.

Sławomir Piechota (PO) oceniał, że projekt czekał wystarczająco długo i nie wolno odwlekać prac nad nim. Wnioskował o procedowanie i przygotowanie sprawozdania.

Przerwę wyznaczono do 17 maja – głosowało za tym pięć osób, trzy były przeciw.

Według projektodawców ustawy (klub Nowoczesnej) zgłoszona propozycja ma na celu m.in. wykonanie wyroków TK z października 2014 r. Trybunał, rozpatrując wniosek posłów PiS, orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Jak wskazują wnioskodawcy, projekt realizuje część postulatów protestujących w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnościami.