Zrównanie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego, zrównanie świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zwiększenie ulgi rehabilitacyjnej - m.in. takie poprawki, które wyjdą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, chcą złożyć w Sejmie posłowie PO.

Tematem pomocy dla osób niepełnosprawnych zajął się we wtorek Gabinet Cieni Platformy. Zapadła decyzja, że posłowie PO złożą w Sejmie poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Poprawki te mają zostać wniesione do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nad którym od lutego pracuje Sejm.

Posłanka PO Magdalena Kochan negatywnie oceniła w rozmowie z PAP porozumienie, które rząd zawarł we wtorek z częścią przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. "Jesteśmy za tym, by doszło do porozumienia, ale nie uznajemy tego porozumienia, które zostało dziś zawarte. Ono kolejny raz dzieli organizacje pozarządowe, dzieli środowisko. To nie jest dobre rozwiązanie" - powiedziała Kochan.

Podkreśliła przy tym, że do spełnienia postulatów protestujących od tygodnia w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, nie potrzeba nowego projektu ustawy. "Pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej) Elżbieta Rafalska wprowadza nas w błąd, że trzeba pisać ustawę. Ustawa jest gotowa. Rząd przygotował ustawę nowelizującą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystarczy przyjąć odpowiednie poprawki do niej" - powiedziała Kochan.

W harmonogramie posiedzenia Sejmu, które ma się odbyć w dniach 8-11 maja, zaplanowano m.in. drugie czytanie (czyli rozpatrzenie sprawozdania komisji polityki społecznej i rodziny) projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jego pierwsze czytanie odbyło się na forum komisji polityki społecznej i rodziny 6 lutego. Według Kochan posłowie PO zgłosili wówczas szereg poprawek, które nie zyskały aprobaty ani wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, ani posłów PiS. "Składaliśmy poprawkę, która zawiera jeden z postulatów protestujących rodziców, aby zasiłek opiekuńczy - ten, który dostają dzieci, w wysokości 153 zł, zwiększyć do poziomu zasiłku, który otrzymują dorosłe osoby niepełnosprawne - 208 zł. Poprawkę tę jednak PiS odrzucił" - powiedziała Kochan.

Jak dodała, Platforma składała też poprawkę, zgodnie z którą dzieci między 16 a 18 rokiem życia, z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, nie traciły świadczenia z programu 500 plus w razie przekroczenia przewidzianego ustawowo progu dochodowego. Poprawka ta - według Kochan - również nie zyskała przychylności Prawa i Sprawiedliwości.

"Wnosiliśmy o zrównanie świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, co stanowiłoby wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. To również zostało odrzucone głosami PiS, przy negatywnej opinii ministra Michałkiewicza" - powiedziała posłanka PO. W październiku 2014 r. TK orzekł, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osoby z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Wyrok nie został do tej pory zrealizowany.

Platforma chce więc ponownie złożyć te trzy poprawki przy okazji drugiego czytania rządowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Posłowie PO planują ponadto zgłoszenie poprawki, która zwiększyłaby wysokość ulgi rehabilitacyjnej, którą można odpisać od podatku.

Protestujący od 18 kwietnia w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz ich podopieczni domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego oraz zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską.

W porozumieniu, które rząd zawarł we wtorek z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, zapisano m.in. podniesienie od czerwca renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, czyli do 1029,80 zł, corocznie waloryzowanych, realizacji programu Dostępność plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zawarto w nim także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi realizację programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczą wsparcia dla byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) "w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji".