Zmarły dwa lata temu ks. Jan Kaczkowski był twórcą i dyrektorem Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, doktorem nauk teologicznych i bioetykiem. Zmarł w wieku 38 lat na glejaka mózgu. Działalność Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego zainaugurowano w Sopocie 28 marca 2018 r., w drugą rocznicę śmierci duchownego.

Celem Fundacji jest wypracowanie oraz wprowadzenie nowych standardów w opiece i komunikacji z osobami nieuleczalnie chorymi. Misją puckiego hospicjum są słowa ks. Kaczkowskiego: „Chorowanie to też życie, które można wypełnić sensem.”

„Relacje pacjent - lekarz to jedno z zagadnień, któremu ksiądz Jan Kaczkowski poświęcił wiele uwagi, zarówno jako doktor nauk bioetycznych, jak i pacjent chorujący na nowotwór” – tłumaczył prezes Fundacji Anna Cina-Ciskowska. Oceniła, że „szerzenie idei księdza - w tym czasami bardzo trudnym obszarze - to forma pielęgnowania pamięci o duchownym, który wciąż pozostaje bliski wielu ludziom”. „Chcemy, aby spotkanie z Janem wciąż było możliwe i nadal trwało” – podkreśliła.

Reklama

Fundacja ma się też zajmować ochroną i upowszechnianiem spuścizny ks. Jana Kaczkowskiego. „Stanowi ona twórczy wkład w propagowanie postawy otwartości i szacunku wobec każdego człowieka, a w szczególności doświadczającego inności z powodu koloru skóry, wyznania, narodowości czy choroby” – czytamy w statucie organizacji.

Fundacja ma też wspierać Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio oraz upowszechniać idee medycyny paliatywnej i wolontariatu, wspierać edukację dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie opieki medycznej, psychologicznej i duchowej.

Cina-Ciskowska tłumaczy, że Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, było „najistotniejszym elementem twórczej pracy Jana Kaczkowskiego”. Wyraziła nadzieję, że „tak jak ksiądz Jan łączył i inspirował ludzi do wspólnej pracy, tak Hospicjum i Fundacja, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi, będą wspólnie rozwijać to, co ksiądz pozostawił po sobie”.

Statutowymi organami Fundacji jest: Rada Fundacji, w skład której wchodzą: Józef Kaczkowski, Helena Kaczkowska, Filip Kaczkowski, Małgorzata Regosz-Kaczkowska, Magdalena Sekuła oraz Adam Sekuła.

Ks. Jan Kaczkowski (ur. 1977 r.) w 2002 r. zdobył magisterium z teologii w Gdańskim Seminarium Duchownym. Pięć lat później na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł doktora, swoją prace dyplomową poświecił terminalnie chorym. W 2004 roku został jednym z założycieli Puckiego Hospicjum Domowego, pięć lat później, gdy powstało Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, został jego dyrektorem. Stworzył szkolenia z bioetyki chrześcijańskiej, zorganizował warsztaty z etyki oraz komunikacji dla studentów prawa i medycyny, prowadził wykłady z tematyki hospicyjnej. W 2016 roku został ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży.

Urodził się z niedowładem lewej strony ciała oraz dużą wadą wzroku. Chorował na nowotwór nerki; w wieku 38 lat zmarł na glejaka mózgu. Za swoją działalność charytatywną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i tytułem honorowego obywatela Pucka.