Wyniki tych wyborów „w żaden sposób nie mogą świadczyć bądź w jakikolwiek sposób być wykorzystane w celu zmiany statusu tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy: Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol, określonego przez konstytucję i ustawy Ukrainy” – głosi oświadczenie, które poparło 255 posłów w liczącym 450 mandatów parlamencie.

Ukraińscy deputowani podkreślili, że milion głosów oddanych na zajętym przez Rosję Krymie „znacząco wykrzywia wynik wyborów prezydenta Federacji Rosyjskiej, wywołując wątpliwości co do ich legitymacji”.

Rada Najwyższa Ukrainy zaapelowała także do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie na Rosję dodatkowych sankcji oraz wprowadzenie personalnych restrykcji wobec osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie wyborów na Krymie.

Rosyjskie wybory prezydenckie odbyły się 18 marca, w czwartą rocznicę aneksji Krymu przez Rosję.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)