GO TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia 4 funduszy założonych przez FinCrea TFI
Reklama


Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.
Wniosek wpłynął 19 lutego, sprawa jest w toku.
Przedmiotem działalności GO TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami.
Fundusze były utworzone i zarządzane przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą we Wrocławiu, któremu na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r. zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym, na zasadzie art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi fundusze są obecnie reprezentowane przez depozytariusza, tj. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i od tego podmiotu nastąpi przejęcie zarządzania, przypomniał Urząd.
(ISBnews)