Poczta Polska będzie mogła sprzedawać najemcom mieszkania znajdujące się w budynkach o przeznaczeniu niemieszkalnym - to główny cel projektu noweli o komercjalizacji Poczty Polskiej, który w czwartek trafił do konsultacji publicznych.

Autorem projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Obecnie sprzedaż mieszkań Poczty Polskiej regulują inne przepisy - ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z nią sprzedaż lokalu mieszkalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy mieszkanie wchodzi w skład budynku mieszkalnego będącego własnością Poczty Polskiej.

W obowiązującym stanie prawnym osoba wynajmująca mieszkanie w budynku mieszkalnym, należącym do Poczty Polskiej, ma możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na sprzedaż mieszkania. Jednak w przypadku budynków niemieszkalnych - możliwości wykupu nie ma.

"Istnieje zatem zróżnicowanie statusu prawnego najemców w zależności od tego, czy wynajmują oni mieszkanie w budynku mieszkalnym, czy też w budynku o innym przeznaczeniu. Taki stan rzeczy należy uznać za nierówność obywateli wobec prawa" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektowane przepisy mają na celu likwidację tej nierówności.

Jak wynika z danych Poczty Polskiej (z 30 czerwca 2017 r.) spółka posiada 470 budynków niemieszkalnych, w których co najmniej jedno mieszkanie zostało wynajęte na czas nieoznaczony. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony jest jednym z warunków możliwości zbycia przez spółkę takiego lokalu z bonifikatą.

Ogółem w 819 budynkach niemieszkalnych jest 607 mieszkań, które zostały wynajęte na czas nieoznaczony – mieszkania te mogłyby zostać zbyte z bonifikatą po wejściu w życie proponowanych w projekcie zmian. Zajmowana przez najemców łączna powierzchnia mieszkań z prawem do bonifikaty to 35 tys. 312,47 metrów kwadratowych. Natomiast średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego w budynku niemieszkalnym to 58,17 m kw.

Zdecydowana większość mieszkań w budynkach niemieszkalnych znajduje się na terenie wiejskim oraz w małych miejscowościach.

Jeżeli 1 m kw. takiego lokalu będzie kosztował 650 zł, to wartość rynkowa lokali wynajętych na czas nieokreślony w budynkach niemieszkalnych wyniosłaby łącznie ok. 23 mln zł.

"W przypadku nowelizacji ustawy w proponowanym kształcie, wpływy ze sprzedaży wszystkich mieszkań objętych bonifikatą w budynkach niemieszkalnych wyniosłyby ok. 1 mln 147 tys. zł z uwagi na fakt, iż większość najemców posiada prawo do 95 proc. bonifikaty" - napisano w uzasadnieniu projektu.

W chwili obecnej Poczta Polska nie zamierza zbywać wszystkich mieszkań w budynkach niemieszkalnych. Zbyciu nie będą podlegać mieszkania w budynkach, w których znajdują się czynne placówki pocztowe.

Projektowane przepisy miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk oraz Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz