PKN Orlen powołał Radosława Majczaka na członka zarządu - dyrektora ds. produkcji Basell Orlen Polyolefins (BOP). Obejmie on to stanowisko 16 grudnia, zastępując na nim Piotra Żehaluka, który w zarządzie spółki zasiadał od listopada 2014 r.

BOP, informując w poniedziałek o zmianie w swym zarządzie, podkreślił, że Majczak, „posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze produkcji poliolefin”.

Jak podał BOP, Majczak rozpoczął pracę w tej spółce w 2003 r., czyli z początkiem jej działalności - wcześniej pracował w PKN Orlen, początkowo jako aparatowy, a następnie wielokrotnie awansował, zostając kierownikiem wydziału polipropylenu.

Majczak ukończył wydział inżynierii procesowej i ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej, a także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Posiada też dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W BOP, jak podała spółka, Majczak „brał udział w budowie i uruchomieniu dwóch światowej skali instalacji do produkcji polietylenu” wysokiej gęstości Hostalen oraz polipropylenu Spheripol. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora produkcji polimerów w BOP.

Po powołaniu Majczaka do zarządu BOP, pozostały jego skład się nie zmienia – zasiadają w nim: Joseph Tanner – prezes i dyrektor generalny spółki, a także Jaap Rabou – członek zarządu i dyrektor sprzedaży oraz Tomasz Szymański – członek zarządu i dyrektor finansowy.

BOP to działająca od 2003 r. spółka joint venture, w której udziały posiadają po połowie Basell Europe Holdings i PKN Orlen. Jest to jedyny producent poliolefin w Polsce i zarazem największy w kraju wytwórca tworzyw sztucznych. Zakład produkcyjny spółki, gdzie wytwarzane są poliolefiny: polipropylen i polietylen, znajduje się w sąsiedztwie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku.

W 2005 r. BOP uruchomił dwie instalacje: do produkcji polipropylenu Spheripol o wydajności 400 tys. ton rocznie i polietylenu wysokiej gęstości Hostalen o zdolności produkcyjnej 320 tys. ton w ciągu roku. Spółka posiada również instalację wytwarzającą polietylen małej gęstości (LDPE) o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie.

PKN Orlen informował w kwietniu, iż będzie dostarczał do BOP propylen, którego produkcja zostanie uruchomiona po oddaniu do użytku budowanej obecnie w zakładzie głównym płockiego koncernu instalacji metatezy. Ma ona być gotowa w drugiej połowie 2018 r. Zawarta między płockim koncernem a BOP umowa, dotyczy dostaw do 100 tys. ton propylenu w ciągu roku. Porozumienie, którego roczna wartość szacowana jest na ok. 350 mln zł, zostało podpisane na czas trwania umowy joint venture.

Instalacja metatezy zwiększy w PKN Orlen zdolności produkcyjne propylenu o jakości polimerowej z obecnych 450 tys. do 550 tys. ton rocznie. Koszt inwestycji, która prowadzona jest w oparciu o licencję zakupioną od Lummus Technology Inc. z grupy CB&I (USA), to ok. 400 mln zł. Kontrakt na projektowanie i wykonanie instalacji metatezy płocki koncern zawarł w sierpniu 2016 r. z Elektrobudową.

Propylen w normalnych warunkach jest bezbarwnym, nierozpuszczalnym w wodzie gazem palnym, cięższym od powietrza. Dzięki chemicznej reakcji metatezy można otrzymać wysokiej jakości propylen polimerowy, służący m.in. do wytwarzania polipropylenu wykorzystywanego w produkcji np. artykułów gospodarstwa domowego, pojemników i izolacji z tworzyw sztucznych. (PAP)