Przedstawiciele MZ wezmą udział w rozmowach z protestującymi lekarzami rezydentami, przy udziale mediatora z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co zaproponował rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś - poinformował PAP resort zdrowia. Wolę rozmów deklarują też rezydenci.

Od poniedziałku lekarze rezydenci prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Domagają się przede wszystkim wzrostu finansowania ochrony zdrowia, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

W czwartek, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś skierował pismo do rezydentów i MZ w którym zaproponował, by WUM stał się platformą do rozmów pojednawczych pomiędzy stronami sporu oraz rozważenie możliwości włączenie Ombudsmana – Rzecznika Akademickiego WUM w rozmowy pomiędzy protestującymi, a Ministerstwem Zdrowia. Rektor nie jest stroną sporu, ale protest głodowy medyków odbywa się na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Rzecznik ministerstwa Milena Kruszewska poinformowała PAP, że już w czwartek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł rozmawiał z prof. Wielgosiem i zapewnił, że przedstawiciele resortu wezmą udział w zaproponowanym spotkaniu. "Przypominam, że spotkania z lekarzami rezydentami odbywały się zarówno przed, jak i w trakcie protestu głodowego ich przedstawicieli" - zaznaczyła.

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński w piątek poinformował, że młodzi medycy także wezmą udział w zaproponowanym spotkaniu. "Wiemy doskonale, że pan minister Radziwiłł nie ma już narzędzi do tego, żeby zmienić naszą sytuację. Musi być decyzja premiera (Mateusza) Morawickiego i pani premier (Beaty) Szydło i liczymy, że jeżeli będą te mediacje, to te osoby się na nich pojawią" - powiedział.

W piątek premier Szydło zapytana o protest rezydentów odpowiedziała: "Jesteśmy otwarci na spotkania i na rozmowę z lekarzami. Spotyka się z nimi pan minister Radziwiłł, również sekretarz stanu w Kancelarii Premiera". Minister Radziwiłł rozmawiał z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL w środę, w rozmowach uczestniczył także zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot.

Prof. Wielgoś nie informuje o szczegółach planowanych rozmów. "Do dobrej mediacji potrzebny jest spokój i odpowiednie warunki, których nie zapewniają światła reflektorów i kamery" - odpowiedział PAP.

Obecnie głodówkę w warszawskim szpitalu prowadzi ok. 20 rezydentów; trzech lekarzy przerwało tę formę protestu ze względu na stan zdrowia, na głodówkę decydują się jednak kolejni medycy.

Minister Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia rosną, a w 2017 r. zostanie na ten cel przeznaczone prawdopodobnie 4,73 proc. PKB. W MZ trwają prace nad projektem ustawy gwarantującej systematyczny wzrost finansowania ochrony zdrowia, tak by w 2025 r. osiągnął on poziom 6 proc. PKB.

Pensje rezydentów będą systematycznie wzrastać zgodnie z obowiązującą od sierpnia ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Ponadto w minionym tygodniu MZ przedstawiło projekt rozporządzenia, w którym zaproponowało dodatkowe 1,2 tys. zł dla osób, które rozpoczną rezydenturę na wskazanych przez MZ specjalizacjach, w których brakuje lekarzy. (PAP)

autor: Olga Zakolska