"Solidaryzujemy się w tych trudnych chwilach z mieszkańcami, którzy nierzadko stracili dobytek całego życia. Wspieramy nie tylko dobrym słowem, ale też konkretną pomocą – tak jak inne samorządy województw w kraju. To nasz obowiązek" - podkreślił w czasie poniedziałkowej sesji wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak.

Zgodnie z uchwałą, pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowych ze środków budżetu województwa małopolskiego w wysokości po 50 tys. zł dla każdej z gmin. Zostanie ona przeznaczona na pomoc mieszkańcom, którzy ponieśli straty w wyniku działania żywiołu, na najpilniejsze potrzeby, w tym zakup żywności, środków czystości i lekarstw.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Małopolską a poszkodowanymi gminami.

Reklama

Gwałtowne burze, a miejscami nawet trąby powietrzne, przeszły przez Pomorze w nocy z 11 na 12 sierpnia. Wskutek nawałnic zginęło w Pomorskiem 5 osób, w tym dwie nastolatki, które przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. Około 50 osób doznało też różnego rodzaju obrażeń. Wichura zniszczyła wiele domów i tysiące hektarów lasów. (PAP)