Bez Bitwy Warszawskiej nie byłoby Polski, nie byłoby Europy; dla nas, żyjących w XXI wieku, ta bitwa jest najważniejszą - podkreślił szef MON Antoni Macierewicz podczas uroczystego capstrzyku przy Krzyżu ks. Ignacego Skorupki w podwarszawskim Ossowie.

"Z tej ofiary wyrosło wielkie zwycięstwo (...) coś, co nie przemijać będzie już w dziejach świata, bo ta bitwa, chociaż nazwana 18. bitwą decydującą o losach świata, dla nas, dla żyjących w XXI wieku, jest bitwą najważniejszą. Bez niej nie byłoby Polski, bez niej nie byłoby Europy, bez niej sowieckie zło, cywilizacja śmierci zalałaby już cały świat" - powiedział Macierewicz w poniedziałek wieczorem.

"I ani my, ani bracia Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy nie mieliby żadnych szans, by marzyć o niepodległym bycie, by marzyć o niepodległych państwach" - dodał. Podkreślił też rolę ks. Skorupki, który jako duchowny katolicki zaangażował się w walkę o wolną ojczyznę. Mówiąc o miejscu, gdzie zginął i gdzie obecnie stoi krzyż, szef MON powiedział, że uczestnicy uroczystości stoją pod Golgotą ks. Skorupki, ale też pod "jego wielkim zwycięstwem".

W uroczystym capstrzyku połączonym z Apelem Poległych udział biorą - poza szefem MON - przedstawiciele kancelarii premiera, parlamentu, Wojska Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, duchowieństwa, a także władz lokalnych m.in. z Wołomina, Kobyłki i Zielonki.

W asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz orkiestry wojskowej przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Skorupki, zabrzmi dźwięk trąbki oznajmujący capstrzyk. Jest to sygnał wieczornego apelu, a także przemarsz - historycznie często z pochodniami - oddziału wojska lub innej organizacji ulicami miasta w przeddzień ważnych uroczystości; często łączony z występami orkiestr. Przed wojną capstrzyki poprzedzały większość wojskowych i państwowych świąt.

We wtorek - 15 sierpnia br. - mija 97-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej - decydującej batalii wojny polsko-bolszewickiej. Określana "cudem nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała ona o utrzymaniu niepodległości przez międzywojenną Polskę i zatrzymała napór bolszewików na Europę.