Senacka komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła bez poprawek nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej odrzuciła wniosek senatora PO Jan Rulewskiego o odrzucenie jej w całości.