„Spójność stanowi DNA Unii Europejskiej, nie ma mowy o jej ograniczaniu, umniejszaniu czy też rozwadnianiu. To byłoby absolutnie nonsensem, byłoby nie do przyjęcia” - powiedział Lambertz w pierwszym oficjalnym wystąpieniu, odnosząc się do przyszłości funduszy unijnych.

Jak podkreślił, polityka spójności musi być podtrzymana, ponieważ wspiera spójność społeczną, miejsca pracy czy infrastrukturę, których potrzebują Europejczycy. „Unia Europejska bez polityki spójności to nie jest Europa, której pragniemy (…) Unia Europejska nie ma sensu, jeżeli wszyscy jej członkowie nie będą szli w tym samym kierunku w interesie wszystkich Europejczyków. (…) Solidarność europejska jest niezbędna” - zaznaczył nowy przewodniczący KR.

Lambertz w drugiej połowie pięcioletniej kadencji Komitetu Regionów zastąpi na tym stanowisku Fina Markku Markkulę. Jest to wynik porozumienia zawartego przez dwie największe grupy polityczne w KR: Partię Europejskich Socjalistów (PES), w której zasiada Belg, i Europejską Partię Ludową (EPL).

65-letni Lambertz, z wykształcenia prawnik, jest również wiceprzewodniczącym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Zanim został senatorem, pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii. W Komitecie Regionów zasiada od 1999 r.

Lambertz jest autorem opinii KR w sprawie reformy unijnych zasad pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, a także stanowiska ws. sytuacji pracowników transgranicznych w UE.

Unijne instytucje - Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski - są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa w sprawach dotyczących samorządów, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, zatrudnienie, polityka społeczna, transport czy zmiany klimatu.

W KR zasiada 350 przedstawicieli władz samorządowych z 28 państw członkowskich wybranych w drodze wyborów; do tego dochodzi taka sama liczba ich zastępców. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba przedstawicieli poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju; Polsce przypada 21 członków i tyle samo zastępców.

W KR działa pięć grup politycznych: poza EPL i PES są to Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR).

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)