We wtorek połączone sejmowe komisje finansów i infrastruktury rozpatrywały rządowy projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zdecydowali, by wprowadzić do niego kilka drobnych poprawek legislacyjnych. Ustawę poparło 28 posłów, żaden nie był przeciw, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

"Na podstawie tych założeń, tej ustawy, w ostatnim czasie spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły przekazywać oświadczenia, że one mają możliwość zbudowania do 100 tys. mieszkań, 80 do 100 tys." - poinformował podczas posiedzenia komisji wiceminister Kazimierz Smoliński. Doprecyzował, że te mieszkania miałyby powstać w ramach lokatorskiego prawa do lokalu.

Wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa tłumaczył we wtorek, że konieczność wprowadzenia zmian do ustawy wynika z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszej edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Dodał, że projekt noweli jest odpowiedzią na sygnalizowane przez inwestorów bariery udziału w programie - finansowanie wyłącznie lokali na wynajem, bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Reklama

Nowe przepisy pozwolą finansować budowę dodatkowych powierzchni użytkowych, które mają m.in. zaspakajać potrzeb osób starszych, np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych. Koszty związane z ich utrzymaniem mają ponosić najemcy w równych częściach.

Aby ułatwić montaż finansowy przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, w projekcie podwyższono z 25 do 30 proc. maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Według projektodawców, rozwiązanie to powinno mieć pozytywny wpływ na utrzymanie relatywnie niskich czynszów w zasobach towarzystw budownictwa społecznego.

Projekt podwyższa też limity dochodowe uprawniające do najmu lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy z jego budową było związane zawarcie umowy partycypacji, przewidującej udział osoby partycypującej w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na poziomie nie niższym niż 10 proc.

Nowe przepisy przyjmują też bardziej elastyczne zasady najmu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych. Rezygnuje się m.in. z obowiązku podwyższania stawki czynszu w przypadku niewielkiej nadwyżki dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe.