Fundacja ufundowała stypendia dla radomskich uczniów już po raz jedenasty. W tym roku pomoc finansową otrzyma 15 uczniów.

„Stypendium ma pomóc w rozwoju artystycznym na samym początku, ma wyrównać szanse, których bardzo często dziecko zostało pozbawione przez los; przez to, że nie żyją rodzice czy jedno z nich; przez to, że dziecko pochodzi z rodziny niezamożnej” - powiedział przewodniczący kapituły stypendialnej Krzysztof Gajewski.

Każde dziecko otrzyma stypendium w wysokości 1 tys. dolarów kanadyjskich, czyli ponad 2,7 tys. zł. Tę kwotę stypendysta może wykorzystać wyłącznie na potwierdzone fakturami cele związane z rozwijaniem własnych talentów i umiejętności, np. na zakup artykułów malarskich czy instrumentu muzycznego. Ze stypendiów uczniowie mogą też opłacić udział w kursach czy warsztatach.

Nabór wniosków prowadzi do 30 czerwca Urząd Miejski w Radomiu.

Fundacja Polish Orphans Charity działa w Kanadzie od 2000 r. W Toronto organizuje bale charytatywne, z których część pieniędzy przeznaczana jest na pomoc dzieciom na całym świecie. Od ponad 10 lat prowadzi działalność stypendialną w Radomiu.

Fundacja buduje też w Polsce place zabaw oraz wspiera działalność szpitali. Pomoc z fundacji otrzymują również dzieci z Czech, Słowacji, Ukrainy czy Dominikany.