Czekamy na analizy formalno-prawne wniosku referendalnego ws. reformy edukacji, które powinny pojawić się do 18 maja; chodzi m.in. o ocenę czy wniosek spełnia wymogi ustawowe - powiedział PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała we wtorek na konferencji prasowej, że w związku z zakończeniem weryfikacji podpisów pod wnioskiem o referendum ws reformy edukacji, Nowoczesna zwróciła się do marszałka Marka Kuchcińskiego, aby Sejm zajął się tym wnioskiem na najbliższym posiedzeniu 24-26 maja.

"Jako poprawne oceniono 562 tys. z 570 tys. weryfikowanych podpisów - odpowiednie dokumenty z tej części prac zostały złożone do marszałka Sejmu. Nadal oczekujemy na wewnątrzkancelaryjne analizy formalno-prawne złożonego wniosku referendalnego, które powinny pojawić się do 18 maja" - powiedział we wtorek PAP Grzegrzółka.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o ocenę, czy wniosek spełnia wymogi ustawowe. "Po otrzymaniu kompletu dokumentów, zostanie podjęta decyzja dotycząca trybu prac nad wnioskiem" - zadeklarował dyrektor CIS.

"Inicjatywa cieszy się uwagą i szacunkiem marszałka Sejmu, dlatego można spodziewać się, że będą podjęte stosowne decyzje w tej sprawie" - powiedział Grzegrzółka.

20 kwietnia br. przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej złożyli w Sejmie ponad 910 tys. podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. reformy edukacji.

Pomysłodawcą referendum jest ZNP, a w skład komitetu wspierającego inicjatywę weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych m.in. "Rodzice przeciwko reformie edukacji", koalicja "Nie dla chaosu w szkole", Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesna, Razem i Inicjatywa Polska.

Pytanie referendalne zawarte we wniosku brzmi: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane.