Pismo ABW ws. opublikowanego na profilu Lecha Wałęsy niejawnego dokumentu wytworzonego przez Urząd Ochrony Państwa zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

"Sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu celem wyznaczenia prokuratury, która będzie to postępowanie prowadzić" - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Chodzi o opublikowany przez Wałęsę dokument UOP z 1990 r. - sygnowany jako "tajne" - pismo szefa UOP w Gdańsku Adama Hodysza do ówczesnego szefa UOP Andrzeja Milczanowskiego. Z pisma wynika, że Biuro Studiów MSW kupiło działkę obok posiadłości szefa NSZZ Solidarność w Zdunowicach (woj. pomorskie) do prowadzenia "kontroli operacyjnej" Wałęsy.

ABW po przeanalizowaniu sprawy oceniła, że należy rozważyć wszczęcie śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia czynu, polegającego na ujawnieniu lub wykorzystaniu wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Wystąpiła w tej sprawie 5 maja do prokuratora krajowego.