5 mln zł z tegorocznego budżetu województwa na renowację zabytków przeznaczył zarząd województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymają przede wszystkim obiekty sakralne, w których trzeba wykonać pilne remonty lub zabezpieczyć obiekty muzealne.

Jak poinformował w poniedziałek marszałek dolnośląski Cezary Przybylski, w konkursie na dotacje złożono 321 wniosków, które opiewały na łączną kwotę ponad 32 mln zł.

„Przyznane z budżetu województwa 5 mln zł pozwoli wykonać prace konserwatorskie i remontowe w 146 obiektach. Na Dolnym Śląsku jest najwięcej zabytków spośród wszystkich regionów w kraju. Wiele z nich wymaga pilnej interwencji” - powiedział Przybylski.

Wicemarszałek województwa Tadeusz Samborski podkreślił, że przy rozdziale dotacji z budżetu przyjęto zasadę, by udzielić wsparcia jak największej liczbie podmiotów.

Reklama

„Chcieliśmy, by przyznanie kwoty choćby 40-50 tys. zł pozwoliło na uruchomienie niezbędnych prac. Taka pierwsza dotacja daje impuls, by pozyskiwać dodatkowe środki z innych źródeł” - powiedział Samborski.

Jak podano, ważnym argumentem dla wsparcia był fakt, że dany obiekt jest wpisany na listę zabytków UNESCO. Jednak na liście beneficjentów jest najwięcej obiektów sakralnych m.in. parafii, które potrzebują w swoich zabytkowych kościołach wykonać pilne remonty lub renowacje obiektów muzealnych.

Największe kwoty przyznano na remont dachu budynku Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – 150 tys. zł oraz na remont Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego – 100 tys. zł.

Przed dwoma tygodniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-20 zarząd województwa na renowację zabytków rozdysponowano prawie 70 mln zł. Wsparcie w ramach tej dotacji otrzyma 29 projektów.