W środę firma Mastercard opublikowała wyniki pierwszej edycji badania pt. "Masterindex – ogólnoeuropejskie trendy w handlu elektronicznym i nowych metodach płatności". Zostało ono przeprowadzone w 23 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Wyniki potwierdzają, że polscy konsumenci są w pierwszym szeregu jeśli chodzi o częste zakupy online, korzystanie z płatności zbliżeniowych oraz rezerwę wobec płacenia gotówką" - podkreślono.

Jak wynika z badania Masterindex, zakupy w sieci powoli stają się już codziennością. 9 proc. ankietowanych z Polski deklaruje, że korzysta z e-sklepów codziennie lub prawie codziennie. To najlepszy wynik na Starym Kontynencie, ex aequo z Litwinami. Średnia europejska wynosi 6 proc. Najwięcej badanych kupuje w sieci raz w miesiącu - w Polsce 25 proc., z kolei średnia europejska to 23 proc.

Reklama

Mastercard podało, że co drugi uczestnik badania z Polski przez internet kupuje ubrania lub obuwie (51 proc.). Innymi popularnymi produktami są: książki (35 proc.), elektronika (33 proc.), kosmetyki (30 proc.) oraz sprzęt AGD i wyposażenie wnętrz (29 proc.). Blisko co piąty Polak (17 proc.) przez internet zamawia też zakupy spożywcze. To tyle samo, ile wynosi europejska średnia. Liderami zakupów spożywczych on-line są za to Brytyjczycy - 33 proc.

W porównaniu do innych mieszkańców Starego Kontynentu, Polacy rzadziej kupują przez internet usługi turystyczne. 17 proc. z nas rezerwuje hotele (dla Europy jest to 30 proc.), a 14 proc. kupuje bilety kolejowe bądź lotnicze (29 proc. w Europie).

Reklama

W raporcie poinformowano, że mimo iż e-handel szybko staje się dla polskich konsumentów codziennością, to znacznie rzadziej niż inni Europejczycy korzystamy z zagranicznych e-sklepów. 39 proc. polskich internautów dokonało takiego zakupu, a 20 proc. zrobiło to w ciągu ostatniego roku – oba wskazania plasują Polskę na ostatnim miejscu wśród krajów objętych badaniem Mastercard.

Polacy pytani, dlaczego nie robią zakupów on-line za granicą, najczęściej odpowiadali, że rodzime e-sklepy spełniają ich potrzeby (41 proc.), a 27 proc. badanych taka opcja nie przyszła do głowy. Z kolei jedna piąta respondentów (24 proc.) obawia się ryzyka związanego ze zwrotem towaru, a dla 20 proc. barierą w zagranicznych internetowych zakupach jest nieznajomość języka obcego.

Polacy płacąc za zakupy on-line najczęściej korzystają z przelewów bankowych, bez względu na to, czy kupują i płacą przez komputer (68 proc. wskazań) czy przez telefon (48 proc.).

Nasi rodacy są za to europejskimi liderami w płatnościach zbliżeniowych w tradycyjnych sklepach. Jak wykazało badanie, niemal co czwarty polski konsument (23 proc.) dokonuje ich codziennie lub prawie codziennie – jest to wynik aż ponad 3-krotnie większy niż średnia europejska. Kolejne 40 proc. Polaków ankietowanych przez Mastercard płaci zbliżeniowo co najmniej raz w tygodniu - to ponad 2-krotnie więcej niż w Europie.

"Popularność transakcji zbliżeniowych jest związana z powszechnością kart i terminali płatniczych, które obsługują tę formę płatności. 85 proc. polskich respondentów deklaruje, że ich karta płatnicza posiada funkcję zbliżeniową, podczas gdy średnia europejska wynosi 43 proc." - dodano.

Jak wynika z badania Mastercard, Polacy wydają się też mniej "uzależnieni" od gotówki niż pozostali mieszkańcy Starego Kontynentu. 39 proc. badanych deklaruje, że woli płacić gotówką, a 31 proc., że zawsze ma gotówkę w portfelu. Dla Europy ta średnia wynosi odpowiednio 47 proc. i 37 proc.

Ponad połowa polskich respondentów posiada jedną kartę płatniczą (58 proc. odpowiedzi), rzadziej dwie (28 proc.), bądź trzy lub więcej (15 proc.). Jeśli chodzi o ich rodzaje, to polscy konsumenci najchętniej korzystają z kart debetowych (78 proc.) i pod tym względem nieznacznie wyprzedzamy Europę (średnia 76 proc.). Pytani o powody, dla których korzystają z kart debetowych, Polacy częściej niż inni Europejczycy zwracają uwagę na szybkość płacenia kartą (53 proc.), niechęć do wypłat z bankomatu (49 proc.) i wady płacenia gotówką oraz otrzymywania reszty (42 proc.).

Badanie wykazało, że w porównaniu do innych Europejczyków, polscy ankietowani rzadziej korzystają z kart kredytowych - 30 proc. względem 39 proc. w Europie.

"Karta kredytowa jest postrzegana przez Polaków raczej jako +opcja awaryjna+. Takie podejście wynika m.in. z ogólnej niechęci polskich konsumentów do kupowania na kredyt (51 proc. wskazań), a także poglądu, że debet jest +złem koniecznym+ (44 proc.). Polacy, którzy już zdecydują się korzystać z karty kredytowej, cenią w niej przede wszystkim możliwość odłożenia płatności w czasie (36 proc.) i możliwość dokonania nieplanowanego wcześniej zakupu (32 proc.)" - wyjaśniono w badaniu.

Badanie Mastercard zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety internetowej na grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, którzy posiadali kartę płatniczą lub rachunek bankowy. Wielkości badanych grup różniły się w zależności od kraju i wynosiły od 855 do 3439 uczestników. Łączna liczba ankietowanych wyniosła blisko 43 tys. osób. (PAP)