Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i Paweł Kukiz są liderami grudniowego rankingu zaufania CBOS. Największą nieufność budzą: szef MON Antoni Macierewicz, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

W porównaniu do poprzedniego badania nie zmienili się liderzy rankingu zaufania.

59 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z listopadem); nieufność do prezydenta wyraża 29 proc. (wzrost o 4 pkt proc.).

Premier Beacie Szydło ufa 51 proc. badanych (bez zmian); nie ufa jej 34 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Pawłowi Kukizowi ufa 45 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), u 25 proc. jego osoba budzi nieufność (bez zmian).

41 proc. badanych ufa ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze (to więcej o 1 pkt proc. w porównaniu do badania w listopadzie); nie ufa mu 40 proc. (bez zmian).

Na piątym miejscu w grudniowym rankingu znalazł się wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35 proc. badanych (bez zmian); nieufność deklaruje 18 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt proc.).

Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 34 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.); nie ufa mu 50 proc. badanych (bez zmian).

Wicepremierowi, szefowi resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 32 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.); nie ufa mu 26 proc. (bez zmian).

Liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru ufa 31 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.); nieufność deklaruje 31 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska cieszy się zaufaniem 30 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa jej 16 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). 29 proc. badanych ufa szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 30 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi ufa 28 proc. badanych (bez zmian); nie ufa mu 53 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Zaufanie do szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wyniosło w grudniu 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.); nie ufa mu 13 proc. (bez zmian).

26 proc. ufa szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa mu 29 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 25 proc. ankietowanych (bez zmian); nie ufa jej 28 proc. (to więcej o 2 pkt proc.).

Wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiem ufa 24 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.); temu politykowi nie ufa 20 proc. (bez zmian).

Zaufanie do szefa PO Grzegorza Schetyny deklaruje 24 proc. ankietowanych (bez zmian); nie ufa mu 39 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

19 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (bez zmian); nie ufa mu także 19 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

19 proc. badanych ufa marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (spadek o 2 pkt proc.); nie ufa mu 21 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 15 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.); nie ufa mu 13 proc. (więcej o 1 pkt proc.).

Zaufanie do lidera SLD Włodzimierza Czarzastego deklaruje 14 proc. (spadek o 1 pkt proc.); brak zaufania - 18 proc. (bez zmian).

Z sondażu wynika również, że 52 proc. ankietowanych nie zna marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a 41 proc. badanych nie zna lidera SLD. Po 39 proc. badanych deklaruje nieznajomość marszałka Sejmu i ministra zdrowia.

Badanie CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-11 grudnia na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)