Wybitni naukowcy, brytyjski matematyk i fizyk prof. Roger Penrose oraz polski fizyk prof. Andrzej Trautman otrzymali w poniedziałek w Warszawie odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy za osiągnięcia w pracy naukowej.

"Fizyka odkrywa przed nami to, co zdarzyło się przed wieloma milionami lat i co do dzisiaj stanowi istotny mechanizm otaczającej nas rzeczywistości. Rozpoznanie tych zjawisk powoduje niebywałą ilość możliwości dla człowieka co do rozwoju technologicznego, co do tego, co nazywamy postępem. W istocie dzieło fizyków jest niezwykle ważne, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju ludzkości w tym, co nazywamy współczesnością, nowoczesnością" - powiedział Andrzej Duda. "Badacze ci dokonali wielu przełomowych kroków" - dodał prezydent.

Andrzej Duda wziął udział w uroczystym spotkaniu wieńczącym konferencję naukową poświęconą problematyce fal grawitacyjnych i wręczył odznaczenia prof. Andrzejowi Trautmanowi i prof. Rogerowi Penrose'owi. Trautman otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i za osiągnięcia w międzynarodowej współpracy naukowej, natomiast Penrose został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, za rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej.

Ten rok był dla badań nad falami grawitacyjnymi przełomowy. 11 lutego świat obiegła informacja o zaobserwowaniu fal grawitacyjnych przez detektory LIGO w USA. To, co zaobserwowali naukowcy, to dowody na kosmiczną katastrofę - zderzenie dwóch czarnych dziur.

Sir Roger Penrose (ur. 1931) jest profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, zajmuje się fizyką matematyczną, matematyką, a także filozofią nauki. Współpracował m.in. ze Stephenem Hawkingiem, z którym udowodnił twierdzenie o osobliwościach w ogólnej teorii względności. Wraz z Hawkingiem jest również laureatem Nagrody Wolfa w dziedzinie fizyki (1988). Badacz dokonał w swojej karierze wielu przełomowych odkryć (m.in. sformułował teorię twistorów, czy hipotezę kosmicznej cenzury dotyczącej natury osobliwości we Wszechświecie). Swoją sławę Penrose zawdzięcza również tzw. parkietażowi Penrose'a - dzięki niemu wiemy, jak pokryć płaszczyznę w sposób nieokresowy wykorzystując do tego tylko dwa rodzaje kafelków - o kształcie rombów). Od 1994 roku sir Penrose jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Trautman (ur. 1933) jest członkiem PAN, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmował się m.in. ogólną teorią względności czy pracami z zakresu fizyki matematycznej. W latach 50. XX w. podał argumenty przemawiające za istnieniem fal grawitacyjnych i możliwością ich detekcji. W roku 1960 wraz z Ivorem Robinsonem znalazł nową, obszerną klasę ścisłych rozwiązań równań Einsteina, zawierającą fale grawitacyjne o sferycznych czołach. Zwrócił też uwagę na związki między własnościami fal grawitacyjnych i przenoszeniem przez nie informacji.

Konferencja pt. Fale grawitacyjne – aspekty matematyczne, informatyczne, astrofizyczne i kwantowe odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2016 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.