Artykuły na temat: "spłata długu"

11 listopada 2018 r.

Spełniłeś świadczenie? Możesz żądać od wierzyciela pokwitowania