Artykuły na temat: "rozwody"

17 kwietnia 2019 r.

500+ a opieka naprzemienna: Gminy nie powinny badać, czy rodzice zajmują się dzieckiem w porównywalnych okresach?

23 marca 2019 r.

Fikcja tradycyjnej rodziny: Za oczywisty uznajemy wzór rodziny z okresu międzywojnia lub PRL. Często brakuje nam szerszego spojrzenia

7 stycznia 2018 r.

Nielegalnie uzyskane dowody. Czy w postępowaniu cywilnym obowiązuje teoria owoców zatrutego drzewa?

10 października 2017 r.

Prości ludzie rozstają się ładniej. Ewa Milewska-Celińska: Nie płacą mi za to, żebym przyczyniała się do cierpienia