Artykuły na temat: "odpowiedzialność solidarna"

10 września 2019 r.

Kiedy gmina poniesie odpowiedzialność solidarną razem z głównym wykonawcą