Artykuły na temat: "ewidencja"

2 marca 2018 r.

Ewidencja udzielonej przez wspólnika pożyczki odbywa się za pomocą konta Pozostałe rozrachunki

13 listopada 2017 r.

Jak zaewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych