Artykuły na temat: "e-administracja"

15 stycznia 2020 r.

Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację

8 września 2018 r.

Przetargi mają być elektroniczne, ale przepisy wykonawcze są za stare. UZP ma już gotowy projekt rozporządzenia