Artykuły na temat: "czynsz"

11 stycznia 2018 r.

Udział w czynszu najmu samochodu oskładkowany

31 października 2017 r.

Jeżeli zapłata czynszu nastąpiła po terminie, to wynajmujący może zażądać zwrotu lokalu

15 września 2017 r.

Mimo że w umowie zawyżono powierzchnię, nadpłaty czynszu nie ma

28 kwietnia 2017 r.

Dług z tytułu czynszu sąd rozłoży na raty, ale tylko wyjątkowo