Czym jest trauma dziecięca?

– Trauma jest to reakcja naszego układu nerwowego na zdarzenia, więc pod tym względem trauma dzieci nie różni się od traumy dorosłych, bo reagujemy tak samo, bo jesteśmy ludźmi. Istotną różnicą jest to, że bardzo często w naszej świadomości to, co wydaje nam się oczywiste u dorosłych, to nie wydaje nam się oczywiste u dzieci. Mamy tendencję do mówienia: „A, dzieci przecież nie pamiętają niczego.” A, to nie o pamięć chodzi tylko o to, co w układzie nerwowym zostaje zapisane. Różnica istotna, dorośli ludzie mają więcej kompetencji do radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami, a dzieci dopiero się uczą. Układ nerwowy dzieci dopiero się rozwija, więc zdarzenia, które wywołują stres mogą mieć dla nich inną jakość – mówi Teresa Jadczak-Szumiło.

Reklama

– Trauma to nie jest konkretne zdarzenie, które nam się przydarzyło. Nie dotyczy konkretnego zdarzenia, ale reakcji układu nerwowego dziecka właśnie na to zdarzenie. Z tego punktu widzenia, tak istotne jest żeby posiadać podstawową wiedzę, jako rodzic, jako specjalista, który pracuje z dziećmi, jakie mogą być skutki traum i jak one mogą się objawiać u dzieci, po to żeby wyłapać, że coś może być reakcją posttraumatyczną, a nie jakimś innym zaburzeniem – dodaje Magdalena Szyszkowska-Władyczak.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Teresa Jadczak-Szumiło – Polski Instytut Traumy.

Magdalena Szyszkowska-Władyczak – Polski Instytut Traumy.