Trend ESG bardzo się rozwinął na rynku finansowym. Inwestorzy patrzą na to, w jaki sposób cele inwestycyjne – czyli spółki, w których akcje i obligacje inwestują – uwzględniają w swoich strategiach biznesowych oraz w codziennym działaniu ryzyka związane z klimatem, ze środowiskiem, z czynnikiem społecznym czy też w jaki sposób wprowadziły ład korporacyjny – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

ESG zyskuje na znaczeniu w związku z nadchodzącym obowiązkiem raportowania niefinansowego. Izabela Olszewska podkreśla, że informowanie o działaniach z zakresu ESG nie będzie dotyczyć tylko spółek giełdowych.
– Każda spółka, która będzie przychodziła po finansowanie do banku czy też po ubezpieczenie do firmy ubezpieczeniowej, będzie musiała wypełnić określony kwestionariusz i odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób stosuje ESG – mówi.
Członek zarządu GPW w Warszawie wymienia również argumenty, które przemawiają za tym, że ESG się opłaca. Kluczowym jest zwiększenie możliwości pozyskania finansowania.

– Spójrzmy na spółki giełdowe, a więc te, które są notowane na naszym parkiecie, albo mają takie plany. Będą one chciały pozyskać kapitał na rozwój. Z reguły jest tak, że spółki korzystają kilkukrotnie z możliwości podwyższenia swojego kapitału poprzez emisję akcji czy też pozyskanie kapitału dłużnego w postaci obligacji. I wtedy inwestorzy, którzy przyglądają się takiej spółce i dla których kryterium ESG jest niesłychanie ważne, potencjalnie będą mogli przeznaczyć swój kapitał na nową emisję takiej spółki – tłumaczy.

Izabela Olszewska zachęca również firmy do udziału w 3. edycji konkursu Liderzy ESG, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i przez PwC Polska. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: Strategia ESG, Innowacja oraz Program Edukacyjny, a tytuł Wizjonera/Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju trafi do osoby fizycznej. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16 października.