Czy przyszłoroczny budżet państwa to oznaka kryzysu finansowego w Polsce? Jak rynki zareagowały na rosnącą dziurę w budżecie?

Czy zapowiadana przez premiera konsolidacja finansów publicznych faktycznie nastąpi? I czy faktycznie czeka nas złoty wiek? - na te pytania odpowiada Ernest Pytlarczyk, dyrektor Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej i Główny Ekonomista Banku Pekao S.A.

W drugiej części ( 43 min.) rozmawiamy o tym, co najlepiej zapamiętamy z Sejmu IX kadencji oraz zastanawiamy się, czy posiedzenie z 30 sierpnia rzeczywiście było ostatnim w tej kadencji.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.