Deficyt budżetu państwa to tylko 12 proc. prawdy o finansach publicznych? Co zrobić, by były one przejrzyste? Czy obraz Picassa może być załącznikiem do ustawy budżetowej?

O tych sprawach rozmawiamy z dr Sławomirem Dudkiem, prezesem Instytutu Finansów Publicznych, byłym dyrektorem departamentu polityki makroekonomicznej w MF, adiunktem SGH.

W drugiej części (34:55) zastanawiamy się m.in. czy po wyborach
październikowych nie czekać nas będą kolejne - np. w lutym 2024 roku.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.