Wprawdzie księgowi mają już pierwsze doświadczenia dotyczące tworzenia sprawozdań w XML, ale w przypadku sprawozdań za 2019 r. pojawiają się pewne zmiany. Chodzi m.in. o to, że obowiązują nowe struktury logiczne, pojawiła się nowa wersja aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności muszą tworzyć sprawozdania w XML. O nowościach, o błędach które mogą się pojawić w rocznych raportach mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta. Ekspertka wyjaśnia nie tylko na co zwrócić przy tworzeniu sprawozdań, ale też co może być przeszkodą w złożeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to m.in.: - zbyt duży plik sprawozdania finansowego (KRS przyjmuje pliki do 5 Mb), - użycie niewłaściwej schemy, nieodpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa, - błędy rachunkowe w sprawozdaniu (bardzo często w sprawozdaniach zdarzają się błędy w sumach), - brak uzupełnienia pól obligatoryjnych (np. opisy, odpowiedzi na pytania, nota podatkowa), - spacje w nazwach plików dodatkowych informacji i objaśnień bądź pliku sprawozdania finansowego.