Gościem Karolina Pondel-Sycz jest dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dr Anna Łosiak opowiada o swoich badaniach krateru uderzeniowego Barringera, znajdującego się w Arizonie w Stanach Zjednoczonych.

Krater Barringera:

Jest to najlepiej zachowany krater uderzeniowy na świecie, którego genezę udowodnił amerykański geolog Daniel Barringer. Szacuję się, że kater powstał około 50 tysięcy lat temu, w wyniku uderzenia meteorytu żelaznego o masie 300 000 ton, który poruszał się z prędkością 12 km/s. W wyniku rozproszonej w postaci wybuchu energii cieplnej doszło do wyrzutu milionów ton skał i powstania krateru, który pokrywa pokruszonymi, częściowo stopionymi skałami zmieszanymi z fragmentami meteorytu ok. 2 km ziemi. Średnica krateru to 1200 metrów, a jego głębokość wynosi 170 m.

Badania kraterów uderzeniowych:

W podcaście dr Anna Łosiak tłumaczy na czym polegają badania kraterów uderzeniowych. Wyjaśnia, że takimi badaniami mogą zajmować się ludzie o różnych umiejętnościach i temperamentach. Są to badania terenowe, w którym podstawowymi narzędziami badawczymi są młotek geologiczny, łopata i jak podkreśla nasza rozmówczyni, dużo wody i kanapki. Pobrane na tym etapie próbki i pomiary są analizowane w laboratorium pod mikroskopem. Pozwala to określić z jakich minerałów się składają. W badaniach wykorzystuje się również mikroskopy elektronowe, dzięki którym uzyskiwane jest większe przybliżenie, co umożliwia ocenę składu chemicznego minerałów. Prowadzone są także badania geochemiczne, na podstawie których naukowcy mogą stwierdzić, kiedy powstała dana skała czy, w jaki sposób była podgrzewana. Podczas badań terenowych wykorzystuje się również metody geofizyczne, takie jak badania sejsmiczne określające ułożenie skał pod ziemią bez odwiertów. Kolejnym obszarem badań jest modelowanie numeryczne powstawania kraterów na podstawie wiedzy zebranej w poprzednich metodach. Dr Anna Łosiak zaznacza, że wszystkie te badania pozwalają na odpowiedzenie na pytania: Czy wszyscy zginiemy w zderzeniu z asteroidą, co zrobić, żeby tego uniknąć, czy na jakich terenach przeprowadzić ewakuację.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki