Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Jak podał GUS, w maju krajowa stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i był to najniższy wynik od 1990 roku[1]. Spadkowa tendencja bezrobocia, sporo niższa od średniej wynoszącej dla strefy euro 6,5 proc.[2], pozwala zapytać, czy Polscy pracownicy są zadowoleni z sytuacji na rynku pracy i czy czują, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Jednocześnie, czy firmy rywalizując o jak najlepszych pracowników, są gotowe spełniać ich oczekiwania i udowadniać, że są godnymi zaufania pracodawcami?

Elastyczne formy zatrudnienia wprost dla młodych

Młodzi ludzie „chcą brać życie w swoje ręce”. Współczesny świat otwiera przed nimi wiele możliwości jak podróżowanie bez granic, nauka i praca zdalna. Podejście młodych do współczesnego rynku pracy potwierdzają wyniki najnowszego badania, zrealizowanego na zlecenie organizatorów Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, w którym 93 procent ankietowanych wyraziło zainteresowanie możliwością przynajmniej częściowej pracy zdalnej. Co ciekawe, pracownicy nie chcą tracić kontaktu z biurem – system całkowicie zdalny jako pożądany wskazało zaledwie 18 procent badanych.

Jak dowodzą badania, praca ma być dla młodych nie tylko źródłem dochodów, ale także „sposobem na samorealizację i możliwością aktywnego wkładu w zmieniający się świat”[3]. Coraz większe znaczenie ma też poczucie sensu pracy i spełnienia.

- Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że praca jest ważnym aspektem życia i zwracają uwagę nie tylko na wysokość pensji. Chcą pracować w odpowiedzialnych firmach, traktujących z szacunkiem zarówno pracowników, jak i środowisko. W momencie wyboru pracy jednym z kluczowych aspektów stają się także warunki zatrudnienia, umożliwiające łączenie pracy z życiem prywatnym / rodzinnym, w tym kwestie związane z elastyczną formą zatrudnienia i formy sprzyjające poczuciu stabilności zatrudnienia, będąc znacznie ważniejsze niż benefity pozapłacowe – podkreśliła Barbara Socha, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, członek kapituły ESG.

Stabilność w popandemicznej rzeczywistości

Badania potwierdzają także, jak istotna jest również kwestia stabilności zatrudnienia. Pracownicy chętniej wybierają firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i cechują się niską rotacją zatrudnionych. Łącznie 68 proc. badanych zadeklarowało, że pracodawca godny zaufania to ten, który oferuje stabilność zatrudnienia[4]. W tej kwestii widać też wyraźny trend, ponieważ w analogicznym badaniu przeprowadzonym 2021 roku, 72 proc. ankietowanych wskazało, że ważna jest dla nich rozpoznawalność i pozycja rynkowa firmy także składające się na stabilność zatrudnienia. Można wnioskować, że docenianie tej kwestii jest pokłosiem wydarzeń związanych z pandemią, gdy wiele firm borykało się ze zmniejszonym popytem i lockdownami. Wówczas miejsca pracy w wielu branżach autentycznie były zagrożone, stąd docenienie stabilności.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna sprzyja pracownikom. Stopa bezrobocia jest niska, od lipca pensja minimalna wzrosła, a pracodawcy proponują pracownikom dodatkowe benefity. Czy to sprawia, że nasz rynek pracy praktycznie nie boryka się z większymi problemami? Nie jest to takie oczywiste, bo niskiej stopie bezrobocia sprzyjają trwające prace sezonowe oraz napływ pracowników z Ukrainy, a wśród 800 tysięcy niepracujących większość stanowią młodzi ludzie, którzy mają trudności podczas wkraczania na rynek pracy i często pracują poniżej swoich kwalifikacji.

fot. materiały prasowe / Marcin Jezierski

Pracodawca Godny Zaufania na miarę nowoczesnego employee experience

Trwa nabór do XIII edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania, podczas którego nagrodzone zostaną firmy stwarzające przyjazne środowisko pracy i stawiające na innowacje.

Kapituła konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), PPF Hasco-Lek S.A., Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Harmonogram Konkursu:

  • Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2023 roku.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 8 listopada 2023 roku.

Ankieta zgłoszeniowa do konkursu dostępna jest pod linkiem:

https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial.

Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym Konkursu jest PPF Hasco-Lek S.A. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, a Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

[1] Źródło: Raport Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej, październik 2022

[2] Źródło: Tamże

[3] Źródło: Raport Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej, październik 2022

[4] Źródło: Tamże