- Mimo, że wierzymy w scenariusz optymistyczny, nie zakładami, że on się ziści. Uważamy, że w skali naszej dużej ogólnopaństwowej gospodarki musimy budować scenariusz zarówno optymalny, jak i ten, który mógłby być rezerwowym. Myślę, że zauważalną część naszego wysiłku powinniśmy kierować w kierunku scenariuszy adaptacyjnych - mówi Krzysztof Pawiński

- Gospodarka zasobami wodnymi jest fundamentalna, aby przetrwać również w momencie, kiedy nie uda nam się zatrzymać zmian - dodaje dyrektor generalny, Maspex.