Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzie, które pomaga tworzyć i wysłać elektroniczne sprawozdanie finansowe. Ale skorzystają z niego tylko indywidualni przedsiębiorcy.
Aplikacja nie jest przeznaczona dla spółek i innych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Została udostępniona przez MF w związku z wejściem w życie nowelizacji z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398). Wynika z niej, że każde sprawozdanie finansowe musi być po 30 września br. sporządzane elektroniczne. Potwierdziły to także resorty: finansów i sprawiedliwości (choć początkowo nie były co do tego jednomyślne). Pisaliśmy o tym w artykule: „Każde sprawozdanie sporządzane po 30 września br. musi być elektroniczne” (DGP nr 232/2018).